Tydeligt signal fra myndighederne er krævet

Tyve dages betinget fængsel og fyrre timers samfundstjeneste – det er, hvis pressens gengivelse af sagen er korrekt, hvad straffen er blevet udmålt til for et nordjysk par som har købt et spædbarn i Polen og derefter registreret det hos myndighederne som deres eget.

En så mild dom for handlinger, der uomtvisteligt er handel med børn og vildledning af de danske myndigheder, gør det reelt straffrit at rejse til udlandet og købe et andet menneske, og derefter tildele det en falsk identitet.

Strafudmålingen må siges siges at sende et klart signal om, at “piratadoptioner” kan foretages med minimale omkostninger for barnløse danskere, som ikke skyer nogen midler for at få tilfredsstillet deres behov for at blive “forældre”. Derimod tages der ikke hensyn til det handlede menneske, hvis allermest grundlæggende rettigheder bliver overtrådt – et menneske som resten af livet skal leve med visheden om at være handlet for 5500 kroner.

Adoptionspolitisk Forum mener at myndighederne bør sende et langt tydeligere signal til alle barnløse om, at det at ”tage sagen i egen hånd” og begive sig ud på et sort marked for menneskehandel, ikke må og kan accepteres i en retsstat.

Print Friendly, PDF & Email