Bestyrelsesprofiler

Forperson

Yong Sun Gullach

KORT BIO: Tidligere bestyrelsesmedlem og næstforkvinde i Korea Klubben herunder opstart af IKAA samt medarrangør af diverse gatherings herunder Seoul 2006
Adskillige artikler og oplæg gennem de sidste 15 år.

EKSPERTVIDEN: PAS, Den nye adoptionslov, adoptionsaktører i Danmark, det politiske landskab indenfor adoptionsområdet, racisme og identitetsspørgsmål, strategi og ledelse, PR, film og kommunikation, web, projektledelse og fundraising.

Næstforperson

Se Eun Pedersen Lee

KORT BIO:Initiativtager til foreningen Adoptionspolitisk Forum og tidligere medlem af Adoptee Solidarity Koreas styregruppe. (ASK)

Forfatter af essayet “En Adoptionsaktivists bekendelser – Om at komme til point of no return” i Korea Klubbens medlemsblad. http://www.adoptionspolitiskforum.org/mette-lee-fra-apf-skrev-et-essay-til-korea-klubbens-medlemsblad-vi-bringer-det-her-god-paaske-og-god-laeselyst/

EKSPERTVIDEN: Sydkorea, genforening, søgning, on-lineaktivisme, racisme og at bo og arbejde i Sydkorea. Organisation og ledelse, projektmanagement, innovationsprocesser, event-afvikling, workshopdesign og facilitation samt undervisning.

Sekretær

Rekha Larsen

KORT BIO:Adopteret fra Indien og født 1982.

Can.mag. i international udvikling og kultur- og sprogmødestudier.

EKSPERTVIDEN: Den nye Adoptionslov, Indien, kastesystemet i Indien, sociale strukturer, indisk diaspore, Nepal, hjælpearbejde, udviklingsbistand, orientalisme, racisme og radikalisering. Projektstyring og politisk kommunikation.

Kasserer

Kim Withoff

KORT BIO: Født 1966, adopteret fra Tyskland, Cand.mag. i dansk, sproglærer, oversætter

EKSPERTVIDEN: Den nye adoptionslov, racialisering og identitetsproblematikker.

 

Bestyrelsesmedlem

Joan Rang Christensen

KORT BIO: Adopteret fra Sydkorea i 1977.

Medforfatter til ”Erklæring om adoption”, Queerkraft. http://modkraft.dk/artikel/erkl%C3%A6ring-om-adoption-september-2012

Kronik: Jeg er adopteret http://www.information.dk/308555

Artikel: En adoptivforælders statement http://modkraft.dk/artikel/en-adoptivforælders-statement

Artikel: Den, der er opvokset i Gram, behøver ikke besøge Panmunjom http://www.adoptionspolitiskforum.org/den-der-er-opvokset-i-gram-behoever-ikke-besoege-panmunjom/

Kunstaktivistiske tekster, bl.a.: http://modkraft.dk/artikel/de-gule-de-hvide

EKSPERTVIDEN: Racisme, kultur, litteratur, film og teater, adoptionspsykologi, identitet, PAS-ordningen, Adoption Healing.

Oscar Jimenez Kofoed-Emborg

KORT BIO: Adopteret fra Colombia i 1987

BSc Socialvidenskab

EKSPERTVIDEN: Racialisering, identitet, migration, magt- og styringsanalytik.

Bestyrelsesmedlem

Jin Vilsgaard

KORT BIO: Kontaktperson for Against Child Trafficking, Danmark

EKSPERTVIDEN: FNs Børnekonvention, børnehandel, adoptionsindustrien, korruption, adoptionsøkonomien, dokumentfalsk, internationale og EU spørgsmål.

 

Bestyrelsesmedlem

Tanja Wol Sørensen

KORT BIO:

EKSPERTVIDEN:

Print Friendly, PDF & Email