Bestyrelsesprofiler

Forperson

Yong Sun Gullach

KORT BIO: Tidligere bestyrelsesmedlem og næstforperson i Korea Klubben herunder opstart af IKAA samt medarrangør af diverse gatherings herunder Seoul 2006.
Adskillige artikler og oplæg indenfor adoptionsaktivisme siden 2000. Kunstner og projektleder.
EKSPERTVIDEN: PAS, Den nye adoptionslov, adoptionsaktører i Danmark, det politiske landskab indenfor adoptionsområdet, racisme og identitetsspørgsmål, strategi og ledelse, PR, film og kommunikation, web, projektledelse og fundraising. Kunst med aktivisme som metode.

Sekretær

Louise Hedegaard Madsen

KORT BIO: Født 1977, adopteret fra Korea. BA Fine art og design management. Grafisk designer og skulptør.
INTERESSEOMRÅDER: Grafisk design, farver og formgivning, kommunikation, omsorg, racisme og identitetsdannelse.

Kasserer

Sanne Mogensen

KORT BIO: Tidligere bestyrelsesmedlem og næstforperson i Korea Klubben, aktiv IKAA rep 2017-2023, frivillig koordinator under IKAA Gathering 2019. Aktivt medlem i adoptionmiljøet siden 2017, medarrangør på forskellige arrangementer fra PAS til fester.
INTERESSEOMRÅDER: PASordning, familiesøgning/DNA søgning, social arrangementer.

Medlemmer

Velvet Renteria Bejarano

KORT BIO: Født 2002
INTERESSEOMRÅDER: At skabe saferspaces for mit community, genforening og identitetsdannelse.

Marco Grimnitz

KORT BIO:Adopteret fra Columbia. Skuespiller, fotograf og underviser
INTERESSEOMRÅDER: Jeg interesserer mig for omsætning af adoptionsfeltet i filmkunst og scenekunst. Jeg er optaget af emner som racisme, kønsidealer, identitetstab/-dannelse, relation, vrede som følge af bl.a. andetjhed og forældreskab.

Lotte Nishanthi Winther

KORT BIO: Født på Sri Lanka i 1974 og adopteret til Danmark af dansk/færøsk par i 1976. Uddannet Mag.art. i kunsthistorie (2007) og arbejder som kunsthistoriker.
EKSPERTVIDEN: Livsvarig tab af biologisk spejling, mødreskaber, racisme/antiracisme og intersektionalitet, retten til at kende sin egen historie (hvad dokumenterer vores privat-statslige dokumenter?). Anser først og fremmest adopteret liv som en del af aktuelt levet liv fremfor at være “reperationsarbejde”.

Cecilie Hedegaard-Elmsted

KORT BIO: Tidligere bestyrelsesmedlem og forperson i Korea Klubben. Aktiv i adoptionsmiljøet i 10 år bl.a. gennem artikler, sociale arrangementer, PAS og foredrag.
EKSPERTVIDEN: Hjemrejser, genforening, LGBT+, racisme og identitetsdannelse.

Annette Elkjær Nielsen

KORT BIO: Adopteret fra Sydkorea
INTERESSEOMRÅDER:

Moon Joo Pitney

KORT BIO: Født i Sydkorea i 1974, adopteret til Danmark. Har boet og arbejdet i London i perioden 1997 til 2006. Aktiv på det adoptionskritiske område, samt offentlige antiracistiske debatter, de sidste 10 år.
FOKUSOMRÅDER: Opløsning af den racistiske, kapitalistiske adoptionsindustri samt nedbrydning af den traditionelle kernefamilie. Arbejde aktivt for at alternative familieformer kan eksistere, som tilgodeser børns ret til at kende deres ophav.

Bestyrelsesfølgere

Lars Hussein Lorentzen

KORT BIO: Adopteret fra Rwanda

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email