Kontakt

[email protected]

Adresse:
Adoptionspolitisk Forum
c/o Yong Sun Gullach
Vesterfælledvej 4, 2
1750 København V
Danmark
Tlf.: 26744969

Retningslinjer for studerende som ønsker at skrive opgave om/eller med Adoptionspolitisk Forum.

Adoptionspolitisk Forum (APF) får mange henvendelser fra studerende som ønsker at skrive om foreningen og vores arbejde. Vi er rigtig glade for den store opmærksomhed, men vi er samtidig en frivillig organisation med begrænsede ressourcer. På den baggrund har bestyrelsen bestemt at APF kun kan understøtte afsluttende bacheloropgaver og kandiatspecialer.

Derudover ønsker APF, at studerende som ønsker at skrive opgave om foreningen giver tilbage til foreningen i form af viden.For at APF kan vurdere om foreningen kan understøtte et projekt skal du som studerende indsende et kort resume (maks 500 ord) om projektet der beskriver projektets fokus, valg af teori og metode. På baggrund heraf vil Adoptionspolitisk Forums bestyrelse tage en beslutning om, hvorvidt foreningen vil understøtte projektet i form af videndeling.

Endeligt forventer APF, at den studerende giver tilbage til foreningen i form af en separat sammenfatning af opgavens hovedresultater (5 til 10 sider) samt giver en præsentation af projektets resultater ved et offentligt arrangement organiseret af APF. Adoptionspolitisk Forum vil derudover kun godtage projekter som bidrager til foreningens formål, som de fortolkes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Forespørgsler kan sendes til [email protected]

Print Friendly, PDF & Email