Adoptionspolitisk Forums privatlivspolitik

1. Introduktion

Når du benytter adoptionspolitiskforum.org og Adoptionshuset.dk  behandler Adoptionspolitisk Forum (i det følgende ”APF”) som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik.

Du kan nedenfor læse nærmere om APFs behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:

 •        Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 2)
 •        Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 3)
 •        Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 4)
 •        Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? (se punkt 5), og
 •        Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).

2. Indsamling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du melder dig ind som medlem, tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, herunder spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af dine henvendelser.

Da vores kommunikation er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger.

 3, Behandling af dine personoplysninger

Formål

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den rette medlemsservice og for at kunne:

 •        Identificere dig som medlem
 •        Registrere dit medlemsskab og betalinger
 •        Leverer services, du har anmodet om, herunder fremsende nyhedsbreve og information om vores generalforsamling
 •        Kontakte dig via telefon eller e-mail vedrørende dit medlemsskab
 •        Gennemføre undersøgelser via mails, sms og telefonopkald, herunder medlemsundersøgelser og analyser, der har til formål at forbedre vores arbejde.

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af

 •        navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, er opfyldelse af den medlemsaftale, vi har indgået med dig

Sletning af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at opbevare for at opfylde de formål, de er indsamlet til.
Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være medlem, vil du med det samme blive slettet i vores system og vil ikke længere modtage nogen kommunikation fra os.

4. Dine rettigheder

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 8. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers rettigheder og frihedsrettigheder, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Udlevering af dine personoplysninger

Du har ret til at få overført de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

5. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi bruger ikke dine oplysninger til andet end nævnt ovenfor og overdrager aldrig dine oplysninger til anden part.

6.  Ændringer af privatlivspolitikken

Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid fremgå af adoptionspolitiskforum.org og adoiptionshuset.dk og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

7. Henvendelser og klageadgang

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, anmodning om rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger påwww.datatilsynet.dk.

8. Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Kim Witthoff
Adoptionspolitisk Forum
Adresse: Midgårdsgade 15, 4.tv, 2200 København N
CVR:  35500030
Mail: i[email protected]
(Senest opdateret juni 2019)

Print Friendly, PDF & Email