Svar til Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Håndtering af konsekvenserne ved afvikling af Danish International Adoption)

Adoptionspolitisk Forum vil på det kraftigste advare mod at give Ankestyrelsen bemyndigelse til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark, dvs. at virke som adoptionsformidlende organisation.

Ankestyrelsens rolle er at føre et tilsyn, hvilket ikke er sket gennem længere perioder. Ankestyrelsen er desuden den offentlig instans, hvor man kan anke offentlige afgørelser.

Det fremgår ikke i lovforslaget hvordan man fra statens side vil forholde sig til Ankestyrelsens pligt til tilsyn, det  synes som om, at man fokuserer alene på at skulle gennemføre de adoptioner, der er i proces under argumentet om barnets tarv, uden at have forholdt sig til om processen sikrer, at der ikke er foregået ulovligheder eller forfalskninger i forhold til barnets rettigheder.

Ved at lade Ankestyrelsen forestå selve adoptionen, beder man Ankestyrelsen føre tilsyn med sig selv, hvilket skaber en umulighed for de adoptioner, man ønsker at gennemføre. Lovgivningen er ikke ændret, processerne er ikke ændret, staten har ikke forholdt sig til den kritik, der er givet, hvorfor sandsynligheden for ulovligheder samt sikkerheden for, at der ikke er sket forfalskninger i de aktuelle processer, ikke kan gives.

Derfor bør man standse alle adoptioner på tværs af grænser, også de der er i proces, så længe barnet ikke er indrejst – det er det eneste rigtige, hvis man skal tale om barnets tarv.

Adoptionspolitisk Forum vil gøre opmærksom på at DIA gennem længere tid ikke har ydet tilfredsstillende PAS efter forskrifterne i lovgivningen. Ved at overdrage PAS forpligtelsen til Ankestyrelsen bør det bestemmes at Ankestyrelsen får adgang til de private arkiver DIA betjener sig af – ellers kan vi ikke se hvordan Ankestyrelsen skal kunne yde tilfredsstillende PAS ift forespørgsler ved søgning og indsamling af personlige papirer.

Med venlig hilsen

Yong Sun Gullach
Forperson
Adoptionspolitisk Forum

Hent det opsatte brev her: APFSvartillovændring_23042024

Print Friendly, PDF & Email