Aktører i Danmark

Her er en oversigt over de vigtigste aktører i dansk adoptionspolitik:

Adoptionspolitisk Forum
(Det er os selv. Se Om APF)

Tænketanken Adoption
Tænketanken Adoption blev oprettet i 2013 og er en tænketank bestående af fagfolk indenfor adoption. Formålet er at producere kritisk viden.
www.taenketankenadoption.dk

Adoptionstrekanten
Adoptionstrekanten er en dansk facebook-gruppe, som blev oprettet af en biologisk mor, en adoptant og en adopteret i 2013. Gruppen blev dannet som et modsvar til, hvad gruppen på det tidspunkt anså som Adoption og Samfunds dominerende rolle indenfor feltet. Adoptionstrekanten varetager de biologiske forældres, adoptanternes, og de adopteredes interesser.

Koreaklubben
Korea Klubben er en dansk forening for koreansk adopterede. Foreningen blev grundlagt i 1990, og arbejder for de koreansk adopterede, som er blevet adopteret til Danmark.
koreaklubben.dk

Foreningen Adopteret
Foreningen Adopteret er en dansk forening oprettet i 2013. Foreningen opstod udfra et ønske om en selvstændig instans, der kunne varetage de adopteredes interesser.
adopteret.com

Adoption & Samfund
Adoption og Samfund er en dansk forening. Foreningen blev oprettet i 1977 som en protestbevægelse imod skærpede krav for adoption, men i dag varetager [foreningen] både adoptanternes- og de adopteredes interesser.
adoption.dk

SFI
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidl. Socialforskningsinstituttet) er et nationalt forskningscenter under Socialministeriet. De har stået for to undersøgelser af adopterede, “Født i udlandet” (1977) og “Mit land er Danmark” (1989), samt forskningsoversigten “Adoption som indsats” (2007).
www.sfi.dk

Ankestyrelsen
http://ast.dk/born-familie/adoption

Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet blev oprettet i 1976 og er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Nævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.
http://www.adoptionsnaevnet.dk/

Statsforvaltningen
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6290

Danish International Adoption (DIA)
DIA er i dag det eneste adoptionsbureau tilbage i Danmark. DIA blev stiftet i januar 2015 gennem en fusion af de to eksisterende adoptionsbureauer AC Børnehjælp og Danadopt.
http://www.d-i-a.dk/

AC Børnehjælp
Danmarks største adotionsbureau. Har pt. fået frataget sin adoptionsbevilling af Socialministeren efter henstilling fra Ankestyrelsen på baggrund af økonomisk underslæb i organisationen. AC Børnehjælp fusionerede i januar 2015 med Danadopt under det nye navn Danish International Adoption.
http://www.a-c.dk/

Danadopt
Danadopt er det andet bureau i Danmark som har bevilling til at formidle internationale adoptioner. Fik i 2012 midlertidigt frataget sin bevilling til formidling af adoptioner fra Etiopien på baggrund om sag om børnehøstere. AC Børnhjælp fusionerede med Danadopt i januar 2015 under det nye navn Danish International Adoption.
http://www.danadopt.dk/

Terre Des Hommes
Terre des Hommes var den første adoptionsformidlende organisation. I perioden fra 1991-1998 178 blev rumænske børn formidlet gennem Terre Des Hommes. 24 af disse børn havde alvorlige helbredsmæssige problemer som ikke var beskrevet i lægepapirerne. Dette blev først dokumenteret i tv-udsendelsen “Ønskebarnet” som blev sendt i september 1998. Dokumentaren resulterede i en efterfølgende undersøgelse, hvor Civildirektoratet i 2001 udsatte Terre des Hommes for hård kritik over deres aktiviteter i Rumænien.  I mellemtiden havde Terre des Hommes dog selv lukket for nye tilmeldinger til adoption i 1999. Terre Des Hommes i Danmark formidler ikke længere adoptioner.
http://www.terredeshommes.dk/

Print Friendly, PDF & Email