Veloverstået generalforsamling 2016

APF’s årlige generalforsamling samt konstituerende bestyrelsesmøde afholdt i god ro og orden.

Vi vil gerne gøre særligt opmærksom på, at der blev besluttet et reduceret medlemskontingent på 100 kr. pr. år for personer på overførselsindkomster, herunder studerende.

Referat af mødet, hvoraf fordelingen af de forskellige poster vil fremgå, bliver lagt ud på vores hjemmeside snarest muligt, men vi kan godt afsløre at alle til vores store glæde har accepteret at fortsætte de poster de hidtil har varetaget.

Velkommen til Kim Witthoff som nyt bestyrelsesmedlem. Kim har været og er forsat tovholder på vores projekt Adoptionshusets samtalegrupper, som indtil nu har været en succes.

Vi vil også gerne takke Mette A. E. Kim-Larsen der går af som bestyrelsesmedlem, da hun skal studere på den anden side af Atlanten. Mette har blandt andet været tovholder på det succesfulde event Midt i mængden. Held og lykke Mette, selvom vi jo holder kontakten.

Vi vil gerne give en særlig tak til alle jer der mødte op, vores støtter, samarbejdspartnere og sidst med ikke mindst alle vores medlemmer.

APF bygger på frivilligt arbejde og engagement og vi har altid brug for flere gode mennesker.
Har du endnu ikke fået dig meldt ind, kan du gøre det nu fra vedhæftede link og dermed støtte, gerne involvere og få indflydelse på det adoptionspolitiske område.
Vi ser frem til at arbejde videre i det nye år.

https://www.adoptionspolitiskforum.org/medlemsskab/

Print Friendly, PDF & Email