Pressemeddelelse om Ankestyrelsens suspension af formidling fra Ethiopien

Ankestyrelsen annoncerede tirsdag den 8. marts 2016 at formidlingen af adoptioner fra Etiopien er suspenderet med henblik på helt at stoppe adoptioner fra Etiopien i den nærmeste fremtid. Som baggrund for suspenderingen blev der af Ankestyrelsen henvist til tvivlsom sagsbehandling hos den formidlende organisation i Danmark DIA, men Ankestyrelsen lægger med sit brev et klart ansvar for uregelmæssigheder på adoptionssystemet i Etiopien.

Mens Adoptionspolitisk Forum, Åbenhed i Adoption, og Tænketanken Adoption ser suspenderingen som en længe tiltrængt beslutning, vil vi dog fremhæve, at mange af de problematikker som der lægges til grund for suspenderingen i høj grad reflekterer endemiske problemer i den danske adoptionslov og i adoptionssystemet her i landet.

Det er med andre ord vores vurdering, at de uregelmæssigheder som ligger til grund for lukningen af adoptioner fra Etiopien reflekterer generelle problemer i systemet som helhed frem for specifikke forhold i Etiopien. Her kan eksempelvis nævnes:

  1. At den nuværende lovgivning ikke sikrer, at der ikke er en finansiel afhængighed mellem de enkelte børnehjem, afgiverlandene og de formidlende organisationer (her DIA).
  2. At den nuværende lovgivning ikke sikrer et løbende uvildigt tilsyn af adoptionspraksis i afgiverlandene.
  3. At den nuværende lovgivning tager udgangspunkt i et tillidsprincip i samarbejdet mellem afgiverland og formidlende organisation på trods af den åbenlyse interessekonflikt, der opstår, jævnfør punkt 1.
  4. At den ansvarlige organisation DIA’s bestyrelse består af personer fra de tidligere bestyrelser i henholdsvis AC Børnehjælp og Danadopts bestyrelser og ikke er holdt til ansvar for tidligere ulovligheder.
  5. At indikationer på systematiske forfalskninger af adopteredes papirer aldrig er blevet undersøgt til bunds og ikke registreres samlet.
  6. At adoptionspapirer, som kan indeholde vigtige personlige oplysninger i såvel afgiverland som hos den formidlende organisation ikke juridisk tilhører den adopterede men derimod ses som adoptionsbureauernes og børnehjemmenes private ejendom. Disse bør retsligt tilhøre den adopterede.

Adoptionspolitisk Forum, Åbenhed i Adoption, og Tænketanken Adoption har derfor stadig ikke tillid til at den nuværende lovgivning kan beskytte adopteredes og oprindelige forældres grundlæggende menneskerettigheder.

På den baggrund opfordrer APF, ÅIÅ og Tænketanken Adoption endnu en gang til en gennemgribende revision af adoptionssystemet og en tilbundsgående undersøgelse af de sidste 60 års transnationale adoptioner. En undersøgelse, hvor alle parter seriøst høres, om barnets rettigheder overholdes, og hvor danske myndigheder og adoptionsbureauer drages til ansvar for svindel og kriminalitet.

stjernelogopng
AIAA_Logo
export

 

Adoptionspolitisk Forum
(Forum for Adoption Politics)
Åbenhed i Adoption
(Openness in Adoption)
Tænketanken Adoption
(Think Tank Adoption)

Download pressemeddelelsen her:PRESSEMEDDELELSEEthiopien

Print Friendly, PDF & Email