Børnehandel og Adoption fra Bangladesh + DNA test

Kulturstationen Vanløse Frode Jacobsens Plads 4, 1.sal, Vanløse

I 1970'erne og 1980'erne opererede en gruppe mænd en børnehandlerring i Dhaka med henblik på at bortadoptere dem til Europa. Mændene havde tætte relationer til adoptionsbureauerne drevet af Terre des Hommes i henholdsvis Holland og Danmark. Dette er resultatet af en undersøgelse foretaget af den Hollandske organisation Shapla Community. Shapla Community er drevet af voksne...

Projekt Adoptionshuset inviterer til Malene Chois film: The Return

Kulturhuset indre by Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København

Adoptionshuset inviterer til fremvisning af Malene Chois prisvindende film "The Return". To dansk-koreanske adopterede vender for første gang tilbage til Korea. Karoline og Thomas bliver ved mødet med deres fædreland og med andre adopterede hvirvlet ind i en storm af følelser, der tvinger dem begge til både at tvivle på og konfronteres med deres egne...

Generalforsamling 2019

Kulturhuset indre by Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København

Adoptionspolitisk Forums årlige generalforsamling som finder sted den 24. marts 2018 fra klokken 15 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København K.

Ekstraordinær generalforsamling

Folkets Hus Stengade 50, København N, N

Grundet COVID19 måtte APF aflyse deres ordinære generalforsamling og afholder nu ekstraordinær generalforsamling i Folkets Hus, 2. sal

Samtaleaften – sendes som livestream fra facebook

For at være inkluderende over for medlemmer og transnationalt adopterede rundt omkring i landet, har vi valgt at afholde samtaleaften om APFs standpunkt: fuldt stop for transnational adoption online. Dermed kan så mange af jer som muligt deltage. Til samtaleaftenen vil vi fortælle om, hvad der ligger til grund for det statement, og vi vil...

Flip the Script 2021

Kulturhuset indre by Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København

Flip the Script is an annual conference organized by, with and for transnational adoptees. Flip the Script wants to highlight the voices and experiences of transnational adoptees.
Registration is needed here: https://forms.gle/4LJ6FvqoWFeemoAr8

Generalforsamling

Folkets Hus, 2. sal Stengade 50, København N

Adoptionspolitisk Forum afholder ordinær generalforsamling, Tilmeld dig generalforsamlingen her. Du kan deltage digitalt på dette link (fungerer bedst i chrome og firefox + der findes en mobil app Jitsi Meet) Dagsorden er som følger 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 4) Arbejdsgruppernes beretning 5)...

Adoptionspolitisk Forum og Sun Hee Engelstoft inviterer til foredrag med Dr. Kyung-eun Lee med opfølgende forskerdebat med Lene Myong, Stine Jørgensen og Kasper Eriksen.

Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18, København, S

International adoption i opbrud! Flere europæiske lande har haft hel- eller delvis nedlukning af international adoption gennem de seneste år efter området er blevet gransket og kritiseret voldsomt, men hvad er status nu? Hvordan forholder et af verdens største adoptionsafgiverlande sig til international adoption i dag?   Dr. Kyung-eun Lee besøger Danmark for at give et...

AFLYSNING af Generalforsamling i Adoptionspolitisk Forum

Folkets Hus, 2. sal Stengade 50, København N

Aflysning af generalforsamling den 25. marts 2023 Adoptionspolitisk Forum har desværre ikke overholdt de af vedtægterne foreskrevne deadlines for indkaldelse af generalforsamling og må derfor aflyse generalforsamlingen den 25. marts 2023. Vi vil hurtigst muligt indkalde til en ny generalforsamling, som vi foreløbigt planlægger at afholde den 30. april 2023. Vi beklager den ulempe dette...