Generalforsamling 2019

Kulturhuset indre by Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København , Danmark

Adoptionspolitisk Forums årlige generalforsamling som finder sted den 24. marts 2018 fra klokken 15 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København K.

Ekstraordinær generalforsamling

Folkets Hus Stengade 50, København N, N, Danmark

Grundet COVID19 måtte APF aflyse deres ordinære generalforsamling og afholder nu ekstraordinær generalforsamling i Folkets Hus, 2. sal

Samtaleaften – sendes som livestream fra facebook

For at være inkluderende over for medlemmer og transnationalt adopterede rundt omkring i landet, har vi valgt at afholde samtaleaften om APFs standpunkt: fuldt stop for transnational adoption online. Dermed kan så mange af jer som muligt deltage. Til samtaleaftenen vil vi fortælle om, hvad der ligger til grund for det statement, og vi vil...

Flip the Script 2021

Kulturhuset indre by Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København , Danmark

Flip the Script is an annual conference organized by, with and for transnational adoptees. Flip the Script wants to highlight the voices and experiences of transnational adoptees.
Registration is needed here: https://forms.gle/4LJ6FvqoWFeemoAr8

Generalforsamling

Folkets Hus, 2. sal Stengade 50, København N

Adoptionspolitisk Forum afholder ordinær generalforsamling, Tilmeld dig generalforsamlingen her. Du kan deltage digitalt på dette link (fungerer bedst i chrome og firefox + der findes en mobil app Jitsi Meet) Dagsorden er som følger 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 4) Arbejdsgruppernes beretning 5)...

Adoptionspolitisk Forum og Sun Hee Engelstoft inviterer til foredrag med Dr. Kyung-eun Lee med opfølgende forskerdebat med Lene Myong, Stine Jørgensen og Kasper Eriksen.

Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18, København, S, Danmark

International adoption i opbrud! Flere europæiske lande har haft hel- eller delvis nedlukning af international adoption gennem de seneste år efter området er blevet gransket og kritiseret voldsomt, men hvad er status nu? Hvordan forholder et af verdens største adoptionsafgiverlande sig til international adoption i dag?   Dr. Kyung-eun Lee besøger Danmark for at give et...

AFLYSNING af Generalforsamling i Adoptionspolitisk Forum

Folkets Hus, 2. sal Stengade 50, København N

Aflysning af generalforsamling den 25. marts 2023 Adoptionspolitisk Forum har desværre ikke overholdt de af vedtægterne foreskrevne deadlines for indkaldelse af generalforsamling og må derfor aflyse generalforsamlingen den 25. marts 2023. Vi vil hurtigst muligt indkalde til en ny generalforsamling, som vi foreløbigt planlægger at afholde den 30. april 2023. Vi beklager den ulempe dette...

Generalforsamling 2023

Folkets Hus, 2. sal Stengade 50, København N

Der er også mulighed for at deltage på Generalforsamlingen digitalt.  Tilmeld dig generalforsamlingen her. Dagsorden er som følger 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 4) Arbejdsgruppernes beretning 5) Revideret regnskab til godkendelse 6) Godkendelse af næste års budget 7) Indkomne forslag 8) Fastsættelse...

Generalforsamling 2024

Folkets Hus, 2. sal Stengade 50, København N

Tilmeld dig her  Afgiv din stemme her