Danmarks Statistik giver misvisende oplysninger.

Danmarks statistik foretager for tiden en indsamling af data om personer, som er født uden for Danmark, og som kom til landet før 1997. Forklaringer er, at staten mangler oplysninger om grundlaget for disse personers ophold, og i den anledning er en række borgere blevet kontaktet med opfordring om at indlevere oplysninger. I henvendelsen til borgerne står der bl.a.: ”Vi beder dig deltage i denne undersøgelse, da du bor i Danmark og er en del af den danske befolkning og er født i et andet land end Danmark.”

Af uvisse årsager har Danmarks Statistik ikke kontaktet transnationalt adopterede, som altså ikke indgår i oversigterne over personer født uden for Danmark. Man må derfor konkludere, at undersøgelsens resultater vil blive misvisende, og at kommunikationen til de borgere, som er blevet bedt om at deltage, er behæftet med forkerte informationer.

Adoptionspolitisk Forum har henvendt sig til Danmarks Statistik for at gøre opmærksom på dette misforhold og påpeget vigtigheden af at få præciseret over for deltagere og fremtidige brugere af undersøgelsen, at transnationalt adopterede (og evt. andre grupper) er udeladt. I sit mailsvar giver Danmarks Statistik ganske vist en længere redegørelse for undersøgelsen og baggrunden for den, herunder: ”Modtagerne af spørgeskemaet er personer der er født i udlandet, som har bosat sig i Danmark før 1997 og stadig boede i Danmark pr. 1. januar 2019.” Den problematik, som Adoptionspolitisk Forum påpeger, bliver dog ikke kommenteret. Det siger sig selv, at et svar, som er et sammendrag af rigsstatistikerens klumme af 14.5.2910 (se link nedenfor) og et par bemærkninger om Danmarks Statistiks retningslinjer, ikke er et reelt svar.

En opdatering af oplysninger om tilflyttede borgeres baggrund er ikke i udgangspunktet politisk, men der er givet, at disse oplysninger kan og vil blive brugt politisk i fremtidige udlændingepolitiske diskussioner. At transnationalt adopterede ikke bliver regnet med blandt borgere i Danmark, som er født uden for landet, er således et valg med politiske konsekvenser, da det fordrejer billedet af herboende personer med en anden oprindelse end traditionelt dansk.

Endnu en gang ser man, at transnationalt adopterede bruges i en politisk kamp (senest var op til sidste folketingsvalg af Rasmus Paludan), hvor der skabes afstand mellem os og andre tilflyttede borgere ved at gøre os til ”rigtigt” danske.

Endnu en gang ser man, at vores baggrund og ”fremmede” identitet bliver udraderet – i dette tilfælde af en offentlig institution – hvorved den del af vores liv, som er fra før, vi kom til Danmark, bliver betragtet som ikke-eksisterende.

https://www.dst.dk/da/Statistik/rigsstat-klumme/2019/2019-05-14-opholdstilladelser

Print Friendly, PDF & Email