Adoptionspolitisk Forums høringssvar til nye administrative forskrifter som følge af adoptionslov

Adoptionspolitisk Forums høringssvar vedrørende opdaterede administrative forskrifter som følge
af L6 og L7

Adoptionspolitisk Forum finder på ingen måde, at de opdaterede administrative forskrifter udtrykker en
reel intention om at skabe et forbedret adoptionssystem. Ingen af de anbefalinger og forslag som
Adoptionspolitisk Forum har givet i den hidtidige høringsproces er på nogen måde blevet inkluderet
hverken i lovforslagene eller i de administrative forskrifter. Der er efter vores vurdering hovedsageligt
tale om kosmetiske ”forbedringer” der primært har til formål at sikre, at adoptionssystemet kan fortsætte
uhindret.

Det er forstemmende, at de organisationer, som primært repræsenter adopteredes stemmer, nærmest
på parodisk vist blev inviteret ind i arbejdet med den nye lovgivning, men at ingen af vores mange
anbefalinger, forslag til forandringer og forbedringer er blevet inkluderet i det endelige resultat. Denne
form for ”høring uden at blive hørt” er yderst problematisk i og med vores organisations forslag er
baseret på et bredt spektrum af adopterede levede erfaringer, som ikke er blevet taget seriøst.

At hverken politikere eller embedssystemet har inkorporeret anbefalinger fra Adoptionspolitisk Forum
og andre repræsentanter for adopterede, indikerer, at der reelt aldrig har været et politisk eller
administrativt ønske om at skabe reelle forandringer. På denne baggrund tager Adoptionspolitisk Forum
afstand fra såvel de foreslåede lovændringer som de opdaterede administrative forskrifter.

Med venlig hilsen

Adoptionspolitisk Forum

Print Friendly, PDF & Email