Kritik af Danmarks nye adoptionsbureau Danish International Adoption (DIA)

Screen Shot 2015-04-26 at 16.56.13

Danmarks nye adoptionsbureau, Danish International Adoption (DIA), har netop lanceret sin nye hjemmeside. DIA er en fusion af de to tidligere formidlende bureauer AC Børnehjælp og DanAdopt. Sammenlægningen skete efter krav fra Socialministeriet på baggrund af skandalesagerne omhandlende børnehøstere og børnehjemmet Enat Alem i Etiopien. Som påpeget af flere aktører, heriblandt APF, er dette blot at slå to problemer sammen til et stort, nu med monopol, i stedet for at iværksætte en tiltrængt oprydning af det danske adoptionssystem.

Det er betænkeligt, at det stadig er fuldt legitimt, at børn med kendte forældre og familie indgår i det transnationale adoptionssystem som adopterbare. DIA annoncerer helt tydeligt på deres hjemmeside, at mange børn stadig har forældre i afgiverlandene. Der altså ikke kun tale om at DIA formidler forældreløse børn men derimod også børn med familier, som anses for adopterbare. Dette er ikke umiddelbart foreneligt med børns rettigheder til respekt for familieliv og bevarelse af familiebånd, ifølge FNs Børnekonvention.

Det er også betænkeligt at DIA arbejder efter Haagerkonventionen om international adoption af børn, når der er betydelige konflikter imellem FNs Børnekonvention og Haagerkonvention, som ikke er blevet adresseret. FNs Børnekonvention må og skal danne grundlag for indretningen af det danske adoptionssystem.

I høringsrunden i forbindelse med helhedsanalysen af adoptionssystemet, gav flere aktører udtryk for deres bekymring ved sammenkædningen af hjælpearbejde og adoption, da det skaber en skæv incitamentstruktur. Dette er ikke blevet hørt, og DIA er både adoptionsbureau og hjælpeorganisation. DIA fortsætter derfor på mange områder de praksisser som de to skandaleramte bureauer stod for.

http://www.d-i-a.dk

Print Friendly, PDF & Email