Har du overvejet at blive aktiv i Adoptionspolitisk Forum?

Indenfor det sidste år har vi set en stigende interesse i APFs foreningsliv. Senest modtog vi en mail fra et nyt medlem, som gerne ville vide mere om mulighederne for at blive engageret. Vi har fået lov til at dele mailkorrespondancen med jer derude in case flere overvejer det samme. NB vi har ændret afsenders navn.

kanincrop

 

 

Kære Adoptionspolitisk Forum,

Først og fremmest tak for velkomsten i jeres forening og for den fyldestgørende intromail.

Udover at foreningens arbejde udfylder en væsentlig og vigtig rolle på det adoptionspolitiske felt som helhed, lyder det også spændende med de mindre frivillige arbejdsgrupper. Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre nærmere om, hvilke tiltag der i øjeblikket er igangsat og om mulighederne for selv at deltage i arbejdet.

Jeg må i samme ombæring skynde mig at sige, at jeg ikke har arbejdsmæssig erfaring med adoptionsområdet. Derimod har jeg en voksende interesse og lyst til at vide mere samt arbejde for sagen.

Venlig hilsen
Det nye medlem af Adoptionspolitisk Forum

 

 

Kære Det nye medlem af Adoptionspolitisk Forum.

Vi er rigtig glade for din interesse i at lægge et stykke arbejde i vores
forening, så tak for det!

Først vil jeg sige, at det på ingen måde er et krav, at man skal vide en
masse om adoption, inden man går i gang med at arbejde i vores grupper. Det er helt normalt, at man opbygger viden igennem det at arbejde med stoffet. Og det kommer hurtigere, end man skulle tro, kan jeg fortælle ud fra egen erfaring. Hvis det kan synes som om, at nogle af de andre ved en masse, er det fordi, at de har siddet med det i mange år. Jeg var selv ret grøn, da jeg startede og har stadig en masse at lære endnu.

Derudover vil jeg også fortælle, at en af vores styrker både i bestyrelsen og i arbejdsgrupperne er, at vi kommer fra meget forskellige områder. I bestyrelsen er der for eksempel et par stykker, som er uddannet fra de samfundsvidenskabelige uddannelser, mig som læser litteraturvidenskab, og derudover er der en dramatiker og en kaospilot med, og det fungerer rigtig godt, at vi kan supplere hinanden. Derfor er du velkommen med det, du kan, hvad enten det er nogle meget specifikke kompetencer, eller om det mere skulle dreje sig om det praktiske arbejde.

Hvad angår vores arbejde, så har vi i løbet af det sidste år haft travlt
med at kommentere på det ene eller andet i forbindelse med alle de nye tiltag, som er kommet på adoptionsområdet. Du kan prøve at tage et kig på hjemmesiden for at se, hvordan det har udmøntet sig i diverse offentlige kommentarer. Derudover har vi også flere gange været inde og tale hos Radio 24/7 og P1, udtalt os i forskellige artikler og lignende. Men det er det mere videnstunge arbejde. Jeg nævner det blot for at fortælle, hvad nogle af grupperne foretager sig.

Så er der også de andre, som måske er lettere at gå til i begyndelsen. Jeg er hovedansvarlig for dette arrangement?
https://www.facebook.com/events/356337667824282/?fref=ts Midt i mængden handler om at tale om race og diskrimination, og det foregår fredag d. 14. november, så det er lige om lidt. Her er der netop tilknyttet forskellige personer, som ikke endnu besidder så stor viden om adoptionsområdet. Hvis du ikke skal noget der, er du meget velkommen til at tage en tjans. Vi mangler nogle til at hjælpe med at rydde op til sidst, (der vil ikke være så meget, det drejer sig om, at vi tager det værste af vores eget med, og så vil rengøringspersonalet ordne resten.)
Ellers er du selvfølgelig også meget velkommen til bare at komme til
arrangementet og få en fornemmelse af det hele og tale med os bagefter.

Derudover er vi også i gang med at arrangere en litteraturfestival, der
kommer til at løbe af stablen engang i september, 2015. Jeg ved, at denne arbejdsgruppe også godt kunne bruge et par ekstra hænder, da jeg selv skal være med i den, når Midt i mængden engang er overstået.

Det var de største arrangementer. Der vil sikkert komme flere små til hen ad vejen; vi holder jo ofte en Meet ‘n Greet for at få set hinanden i lidt mere afslappede rammer.

Jeg håber, at noget af det har interesse, enten i forhold til blot at være
gæst eller måske som deltagende hjælper?
Mange hilsner
Mette Larsen

Print Friendly, PDF & Email