Adoptionspolitisk Forum i Politiken

Adoptionspolitisk Forum ved Yong Sun Gullach har givet et interview i Politiken Søndag

“Min indignation bunder i, at vi tvangsmigrerer børn til Vesten og opfatter det som en win-win-situation. Ønsket om at ’frelse’ dem, man synes er svagere end en selv, er en forfejlet kristen og kolonialistisk idé. Vi overvejer sjældent, om dem, der bliver ’frelst’, synes, det er okay.”

Du kan hente hele interviewet her i pdf format.
Bragt i Politiken den 8/5 2016.

Print Friendly, PDF & Email