Adoptionspolitisk Forums Pressemeddelelse til Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem

De adopteredes rettigheder er glemt – igen Ankestyrelsen offentliggjorde i 26-6-2014 med deres Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem, og Adoptionspolitisk Forum hilser en gennemgribende ændring velkommen på dette område. Dog skuffer analysen alvorligt på en række områder. For det første cementerer analysen stadig myten om adoption som en hjælp: “International adoption er kun én blandt…