APF i Corpus magasinet

APF medlem Christian Jiménez Kofoed-Emborg stillede op til et interview om lovgivning og indgroede adoptionsfortællinger med Natasha Maria Lund Andersen fra gratismagasinet Corpus. Corpus-artikel om adoption Corpus er for alle studerende på CSS med formålet at skabe faglig og social dialog på tværs af de forskellige studieretninger. https://www.facebook.com/corpusmagasin/timeline     Adoption – Reproduktionens varme kartoffel I…

Har du overvejet at blive aktiv i Adoptionspolitisk Forum?

Indenfor det sidste år har vi set en stigende interesse i APFs foreningsliv. Senest modtog vi en mail fra et nyt medlem, som gerne ville vide mere om mulighederne for at blive engageret. Vi har fået lov til at dele mailkorrespondancen med jer derude in case flere overvejer det samme. NB vi har ændret afsenders…