Adoptionspolitisk Forums høringssvar over forslag samt følgelovforslag til Barnets Lov fremsendt den 25. maj 2022

Adoptionspolitisk Forum har modtaget forslag samt følgelovsforslag til Barnets Lov og må konstatere, at Barnets Lov generelt indeholder en række problematikker og svækkelser, men Adoptionspolitisk Forum har valgt at fokusere på kommentering af tvangsadoptionsområdet. Vores forbehold henholdes særligt til problematikker omkring oprindelige familiers rettigheder, samt fraværet af italesættelsen af de afgørende instansers eventuelle kulturelle bias…