Bestyrelsesprofiler

Forperson

Yong Sun Gullach

KORT BIO: Tidligere bestyrelsesmedlem og næstforkvinde i Korea Klubben herunder opstart af IKAA samt medarrangør af diverse gatherings herunder Seoul 2006
Adskillige artikler og oplæg gennem de sidste 15 år.

EKSPERTVIDEN: PAS, Den nye adoptionslov, adoptionsaktører i Danmark, det politiske landskab indenfor adoptionsområdet, racisme og identitetsspørgsmål, strategi og ledelse, PR, film og kommunikation, web, projektledelse og fundraising.

Næstforperson

Mette Lee

KORT BIO:Initiativtager til foreningen Adoptionspolitisk Forum og tidligere medlem af Adoptee Solidarity Koreas styregruppe. (ASK)

Forfatter af essayet “En Adoptionsaktivists bekendelser – Om at komme til point of no return” i Korea Klubbens medlemsblad. http://www.adoptionspolitiskforum.org/mette-lee-fra-apf-skrev-et-essay-til-korea-klubbens-medlemsblad-vi-bringer-det-her-god-paaske-og-god-laeselyst/

EKSPERTVIDEN: Sydkorea, genforening, søgning, on-lineaktivisme, racisme og at bo og arbejde i Sydkorea. Organisation og ledelse, projektmanagement, innovationsprocesser, event-afvikling, workshopdesign og facilitation samt undervisning.

Sekretær

Rekha Larsen

KORT BIO:Adopteret fra Indien og født 1982.

Can.mag. i international udvikling og kultur- og sprogmødestudier.

EKSPERTVIDEN: Den nye Adoptionslov, Indien, kastesystemet i Indien, sociale strukturer, indisk diaspore, Nepal, hjælpearbejde, udviklingsbistand, orientalisme, racisme og radikalisering. Projektstyring og politisk kommunikation.

Kasserer

Anders Riel Müller /송연준

KORT BIO:Medstifter af Adoptees of Color, USA, 2008-2010

Medforfatter til ”Erklæring om adoption”, Queerkraft. http://modkraft.dk/artikel/erkl%C3%A6ring-om-adoption-september-2012

Kronik: Adoptee Justice is About Social Justice, Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2012/10/137_121822.html

Kronik: ”Adoption, nation, migration”, Queerkraft. http://modkraft.dk/artikel/adoption-nation-migration

EKSPERTVIDEN: Sydkorea, genforening, søgning (Sydkorea), tilsyn med adoptionsformidling, fattigdom, social marginalisering, adoptionsindustrien, adoptionsøkonomien, børnehandel, dokumentfalsk.Projektledelse, netværksledelse, projektstyring, økonomi.

Bestyrelsesmedlem

Casper Andersen

KORT BIO: Tidligere medstifter og bestyrelsesmedlem af nu opløste (SOI) forening for indisk adopterede. Bidragsyder til adoptionsantologien: Adoptionland: From Orphans to Activists med titlen, In The Best Interest Of Whom?

EKSPERTVIDEN: Indien, chaturvarna (kastesystemet), Dowry, CARA, Colorism, social-identitet, indisk-sprogpolitik, grafisk arbejde.

Bestyrelsesmedlem

Joan Rang Christensen

KORT BIO: Adopteret fra Sydkorea i 1977.

Medforfatter til ”Erklæring om adoption”, Queerkraft. http://modkraft.dk/artikel/erkl%C3%A6ring-om-adoption-september-2012

Kronik: Jeg er adopteret http://www.information.dk/308555

Artikel: En adoptivforælders statement http://modkraft.dk/artikel/en-adoptivforælders-statement

Artikel: Den, der er opvokset i Gram, behøver ikke besøge Panmunjom http://www.adoptionspolitiskforum.org/den-der-er-opvokset-i-gram-behoever-ikke-besoege-panmunjom/

Kunstaktivistiske tekster, bl.a.: http://modkraft.dk/artikel/de-gule-de-hvide

EKSPERTVIDEN: Racisme, kultur, litteratur, film og teater, adoptionspsykologi, identitet, PAS-ordningen, Adoption Healing.

Bestyrelsesmedlem

Oscar Jimenez Kofoed-Emborg

KORT BIO: Adopteret fra Colombia i 1987

BSc Socialvidenskab

EKSPERTVIDEN: Racialisering, identitet, migration, magt- og styringsanalytik.

Bestyrelsesmedlem

Jin Vilsgaard

KORT BIO: Kontaktperson for Against Child Trafficking, Danmark

EKSPERTVIDEN: FNs Børnekonvention, børnehandel, adoptionsindustrien, korruption, adoptionsøkonomien, dokumentfalsk, internationale og EU spørgsmål.

Bestyrelsesmedlem

Kim Withoff

KORT BIO: Født 1966, adopteret fra Tyskland, Cand.mag. i dansk, sproglærer, oversætter

EKSPERTVIDEN: Den nye adoptionslov, racialisering og identitetsproblematikker.

Bestyrelsesmedlem

Tanja Wol Sørensen

KORT BIO:

EKSPERTVIDEN:

Print Friendly, PDF & Email